Healing Over Hope

Pred nama je analiza koja prikazuje promene u načinu ponašanja uslovljene drušvenim kontekstom. Njih ne svrstavamo u prolazni trend već su deo fundamentalne transformacije unutar nas samih. Svetliji dani nakon pandemije nisu došli. Naprotiv, dočekala nas je još neizvesnija i mračnija realnost koju oblikuju društvene traume i globalna inflacija. Kao rezultat toga javljaju se dve grupe ponašanja – oni koji se bore i oni koji se sklanjaju kako realnost ne bi urušila mir unutar ličnih mikrokosmosa. U ovoj analizi možete videti potencijalne „rite of passage“ za obe grupe i brendove u ulozi vodiča na tim putevima.